RIjbewijs: Marokkanen zijn nu verplicht een training te volgen van een half jaar
De nieuwe wet voor het verkrijgen van een rijbewijs is van kracht geworden sinds de publicatie ervan in het officiële tijdschrift op 7 juni. Kandidaten moeten nu zes maanden training afleggen voordat ze het examen afleggen.
 
Teneinde te vechten tegen verkeersongevallen die elk jaar duizenden doden veroorzaken, heeft het ministerie van Uitrusting en Transport besloten de voorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs volledig te herzien. De publicatie op 7 juni van de nieuwe wet in het officiële bulletin maakt de opleiding van kandidaten nu verplicht voor zes maanden.

Al Massae meldt in zijn editie van donderdag 21 juni dat de kandidaat een contract van zes maanden moet ondertekenen met de rijschool, voordat hij het examen kan afleggen. Een verbintenis die kan worden verlengd met instemming van beide partijen, voor een periode van maximaal drie maanden. De leiders van deze bedrijven moeten zich ertoe verbinden de kandidaat op te leiden overeenkomstig het nationale plan voor rijopleiding. Om dit te doen, moeten deze scholen hem theoretische en praktische cursussen aanbieden, onder toezicht van de directeur die een of twee instructeurs moet inhuren met toestemming van een trainer en met voertuigen die behoren tot het bedrijf.

Het genoemde contract bepaalt dat de kandidaat pas aan de theoretische opleiding mag beginnen nadat hij het nummer van zijn registratie door de bevoegde overheid heeft ontvangen. De rijschool stemt ermee in om dit na ontvangst van dit nummer te melden en om een ​​certificaat van voltooiing te verstrekken nadat de cursussen zijn voltooid. Het bedrijf moet het dan aanbieden om zijn rijbewijs af te geven, afhankelijk van de plaatsen die door de administratie zijn toegekend.

Volgens de voorwaarden van het contract moet de kandidaat de rijschool schriftelijk inlichten in geval van stopzetting van zijn vorming, dat dit vonnis voorlopig of definitief is en ongeacht de redenen die worden aangevoerd. In het geval van een pauze van meer dan drie maanden op rij, heeft de rijschool het recht om de kandidaat te vragen het saldo te betalen, zelfs als de training niet volledig is verbruikt. Als de duur van de beëindiging van de opleiding langer duurt dan zes maanden, wordt het contract geannuleerd en kan de kandidaat niet aanspraak maken op de terugbetaling van zijn voorschot. Als hij bovendien het examen niet haalt en de test opnieuw wil afleggen, betaalt hij opleidingskosten volgens de huidige prijzen.

Het contract bepaalt ook dat de eigenaar van de rijschool de aanvrager een ondertekende en verzegelde factuur moet bezorgen met de ontvangen betalingen.

 


Mocro-Place Team Donderdag, 21 Juni 2018 1320 keer bekeken

comments powered by Disqus